Mincovny

Kutná Hora

Povrchové výhozy stříbrných rudních žil v Kutné Hoře byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci. Na svém hradišti Malíně (dnes součást Kutné Hory) razili v letech 985 – 995 z tohoto stříbra mince – denáry, které poznáme podle opisu „MALIN CIVITAS“.
salvnikovcimalin1.jpg salvnikovcimalin2.jpg

Další období dolování stříbra sahá do dob založení cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory roku 1142.

mp31.gif Stříbro nad zlato.mp3, Toulky českou minulostí – Český rozhlas

Teprve za časů Václava II. (1283 – 1305) nastává opravdový rozmach těžby stříbra v Kutné Hoře a s ním související rozmach mincovnictví. Obrovské zisky z těžby stříbrné rudy vedou Václava II. roku 1300 k usměrnění těžby vydáním Královského horního řádu (Ius regale montanorum) a k mincovní reformě, přesahující svým významem hranice Českého království.
Byla zavedena těžká stříbrná mince – Pražský groš (1 groš = 12 parvů).
Pražský groš Václava II.:
vaclavii1.jpg vaclavii2.jpg

Ražba mincí v Kutné Hoře probíhala v tzv. Vlašském dvoře, kde Václav II. soustředil všechny královské mincovny.
vlassky-dvur.jpg

——————————————————————————————
Za vlády Václava III. (1305-1306) , Rudolfa Habsburského (1306-07), Jindřicha Korutanského (1307-10) nebyly mince v Kutné Hoře asi raženy vůbec.

Jan Lucemburský (1310-46) ražby v Kutné Hoře:
Půlgroše, parvy, pražské groše.
pražský groš – IOHANNES PRIMUS

Půlgroš (esterlin), Jan Lucemburský, mincovna Kutná Hora:
esterlingjanluc1.jpg esterlingjanluc2.jpg

Karel IV. (1346-78) ražby v Kutné Hoře:
Parvy, pražské groše a nově tlusté groše.
pražský groš – KAROLUS PRIMUS

Václav IV. (1378-1419) ) ražby v Kutné Hoře:
Pražské groše nesou jméno Václava III. – WENCEZLAVS TERCIUS,
zavedl nově místo parvů roku 1384 jednostranné peníze(1/7 groše) a haléře (1/2 penízů).

Peníz se čtyřrázem, Václav IV. minc. Kutná Hora:
penizctyrrazvaclaviv.jpg

Dvoustranný haléř kolem roku 1348 z Kutné Hory, Václav IV.:
dvoustrhalervaclaviv1.jpg dvoustrhalervaclaviv22.jpg

V počátečních dobách husitských válek byla ražba grošů zřejmě pozastavena.
Probíhala ražba jednostranných peněz. V roce 1422 vedle drobných peněz raženy i groše se jménem Václava IV. přesněji neurčeno. Během roku 1424 a divokých válečných dob, jsou zde raženy asi jen drobné horské peníze.

Ladislav Pohrobek (1453-57) ražby v Kutné Hoře:
Pražské groše, horské peníze, haléře.
pražský groš – LADISLAVS PRIMUS

Jiří z Poděbrad (1458-71) ražby v Kutné Hoře:
Pražské groše, jednostranné peníze se lvem – horské peníze a haléře.
pražský groš – GEORGIUS PRIMUS

Peníz – Jiří z Poděbrad, mincovna Kutná Hora:
penizjirizpodebrad.jpg

Haléř – Jiří z Poděbrad, Kutná Hora:
halerjirizpodebradiii.jpg

Vladislav II. Jagellonský (1471-1515) ražby v Kutné Hoře:
Pražské groše, roku 1482 – malé peníze (1/14 groše), roku 1483 razí – bílé peníze jednostranné (1/7 groše) a dvoustranné.
pražský groš – WLADISLAVS SECUNDUS

Ludvík Jagelonský (1516-26) ražby v Kutné Hoře:
Pražský groš, bílé a malé peníze.
pražský groš – LUDOVICUS PRIMUS

Haléř – Ludvík I., mincovna Kutná Hora:
halerludviki.jpg

Ferdinand I. (1526-64) ražby v Kutné Hoře:
Pražské groše b.l. do roku 1533 a od roku 1547 s letopočtem, dále od roku 1548 nový typ groše – lehký pražský groš (1,74g),
Bíle peníze (b.l. a 1562-64) a malé peníze (b.l. a 1530-35, 1537-39, 1541, 1545-49, 1551, 1561-63)
Od roku 1543 zavedl v Kutné Hoře ražbu tolarů a jejich dílů:
Tolar (1543-61), ½ tolar (1545, 1549-53, 1555-60), ¼ tolar (1544-45, 1549-50, 1552, 1555-56, 1558-61), 60 krejcar (1562-64), 30 krejcar (1562-64), 10 krejcar (1562-64)

pražský groš – FERDINANDUS PRIMUS

Ferdinand I., Tolar 1554, minc. Kutná Hora – Lídl a Podivický:
ferdinanditolar1554kh-lidl1.jpg ferdinanditolar1554kh-lidl2.jpg

Ferdinand I., 60-Krejcar (zlatník) 1564, minc. K.Hora:
ferdinandi60-krejcar1564k.jpg ferdinandi60krejcar1564k2.jpg

Maxmilián II. (1564-76) ražby v Kutné Hoře:
60 krejcar (1565-73), 30 krejcar, 10 krejcar (1565-72), tolar (1573-77), ½ tolar (1573-77), ¼ tolar (1573-77), bílý peníz (1564-77), malý peníz (1564-77), bílý groš (1573-77)

Maxmilián II., 60 krejcar 1568, minc. Kutná Hora – Ludvík Karel a Šatný:
maxmilian-ii60-kr1568-kb1.jpg maxmilian-ii60-kr1568-kb2.jpg

Maxmilián II., 1/4 tolar 1576, minc. Kutná Hora – Šatný:
maxmilian-ii1-4tolar1576-1.jpg maxmilian-ii1-4tolar1576-2.jpg

Maxmilian II., Malý peníz 1565, minc. Kutná Hora – Lídl + Ludvík Karel:
maxmilianiimalypeniz1565kh.jpg

Maxmilian II., Bílý peníz 1571, minc. Kutná Hora:
maxmilianiibilypeniz-1571kh.jpg

Rudolf II. (1576-1611) ražby v Kutné Hoře:
10 dukát (b.l. a 1603), 4-tolar (1603-04), 3-tolar (1603-05, 1607-08), 2-tolar (1603-11), tolar (1578-1612), ½ tolar (1578-1606, 1608, 1610-11), ¼ tolar(1578-1607,1609-11), bílý groš (1576-1605, 1608-10), malý groš (1578-1611), bílý peníz (1578-1604, 1606-11), malý peníz (1577-1612)
Po roce 1600 nastává úpadek dolování stříbra a s ním i pozvolný úpadek mincovnictví v Kutné Hoře.
Značky mincmistrů Rudolfa II.

Rudolf II., 1/4 tolaru 1591, minc. Kutná Hora – Šatný:
rudolfii1-4-tolar-1591kh1.jpg rudolfii1-4-tolar-1591kh2.jpg

Rudolf II., Tolar 1601, minc. Kutná Hora – Spiesz:
rudolfiitolar-1601-kh1.jpg rudolfiitolar-1601-kh2.jpg

Rudolf II., Tolar 1603, minc. Kutná Hora – Enderle:
rudolfiitolar1603-khender1.jpg rudolfiitolar1603-khender2.jpg

Matyáš II. (1611- 1619) ražby v Kutné Hoře:
2-tolar (1612-19), tolar (1612-20), ½ tolar (1612-19), ¼ tolar (1612-19), bílý groš (1616 -19), malý groš (1612-15, 1671-19), bílý peníz (1612, 1615-19), malý peníz (1612-19)

Matyáš II., Malý peníz 1614, minc. Kutná Hora – Šmilauer:
matyasiimalypeniz-1614-kh.jpg

Matyáš II., Malý groš 1619, minc. Kutná Hora – Hölzl:
matyasii1619-malygros1.jpg matyasii1619-malygros2.jpg

České stavy (1619-20) ražby v Kutné Hoře:
24 krejcar (1619-20), 12 krejcar (1619), 3 krejcar (1619), krejcar (1619), bílý peníz (1619)
České stavy, 24 krejcar 1619, Kutná Hora:
24krejcar1619kh1.jpg 24krejcar1619kh2.jpg

Fridrich Falcký (1619-20) ražby v Kutné Hoře:
70 krejcar (1620), 60 krejcar (1620), 48 krejcar (1620), 24 krejcar (1620), 12 krejcar (1620), bílý peníz (1619-20), malý peníz (1619-1620)
Fridrich Falcký, 24 krejcar 1620, mincovna Kutná Hora – Hölzl:
fridrich-falcky24krej1620-kh-1.jpg fridrich-falcky24krej1620-kh2.jpg

Friedrich Falcký, Bílý peníz 1620, mincovna Kutná Hora:
friedrich-falckybilypeniz1620.jpg

Ferdinand II. ražby v Kutné Hoře:
Kiprová – dlouhá mince 1620 – 1623:
300 krejcar, 150 krejcar, 140 krejcar, 120 krejcar, 75 krejcar, 70 krejcar, 60 krejcar, 48 krejcar, 37 krejcar, 30 krejcar, 24 krejcar, 15 krejcar, 12 krejcar, 3 krejcar, krejcar, ½ krejcar, ¼ krejcar, haléř.
Po kaládě 1623 – mince dobrého zrna:
6 tolar (1631), 2 tolar (1623-28, 1630-34), tolar (1623-34, 1636), ½ tolar (1623-34), ¼ tolar (1623-34, 1637-28), 3 krejcar (1623-37), krejcar (1624-25, 1627-28), ½ krejcar (1623-24, 1626-34), ¼ krejcar (1623-30, 1633),

Ferdinand II., 150 Krejcar 1622, minc. Kutná Hora – Hölzl:
ferdinandii150-krejcar1622-1.jpg ferdinandii150-krejcar1622-2.jpg

Ferdinand II., 1/2 Krejcar 1622, minc. K.Hora – Hölzl:
ferdinandii1-2-krejcar-162.jpg

Ferdinand II., 1/4 Krejcar 1624, minc. Kutná Hora – Hölzl:
ferdinandii1-4-krejcar1624kh.jpg
Ferdinand II., Tolar 1628, minc. Kutná Hora – Hölzl:
ferdinandiitolar-1628-kh1.jpg ferdinandiitolar-1628-kh2.jpg

Ferdinand II., 3-Krejcar 1633, minc. K.Hora:
ferdinandii3krejcar1633kh.jpg ferdinandii3krejcar1633kh2.jpg

Ferdinand III. (1637-57) ražby v Kutné Hoře:
2 tolar (1638), tolar (1638-39, 1641, 1643), ½ tolar (1638, 1641, 1643), ¼ tolar (1638, 1641), 3 krejcar (1638-43, 1654-57), krejcar (1654), ½ krejcar (1654, 1656), ¼ krejcar (1640, 1654)

Ferdinand III.,Tolar 1639, minc. Kutná Hora – Geronis:
ferdinandiiitolar-1639kh-g1.jpg ferdinandiiitolar-1639kh-g2.jpg

Leopold I. (1657 -1705) ražby v Kutné Hoře:
10 dukát (1669), 5 dukát (1669), 2 dukát (1670) ½ dukát (1690), ¼ dukát (1690), 2 tolar (1666, 1669, 1671), tolar (1659, 1666, 1669, 1671, 1677, 1695), ½ tolar (1671, 1695), 15-krejcar (1694-96), 3-krejcar (1658-71, 1673, 1675-01, 1705-06), krejcar (1659-68, 1671, 1675, 1680-81, 1683-84, 1686-1705), ½ krejcar (1661, 1663, 1665, 1667-70, 1674-75, 1678, 1680-81, 1683, 1686, 1688-94, 1696-1705)

Josef I. (1705-11) ražby v Kutné Hoře:
Tolar (1711), 3 krejcar (1705-11), krejcar (1706-10), ½ krejcar (1706-11)

Karel VI. (1711-40) ražby v Kutné Hoře:
Tolar (1712), ½ tolar (1712-26), ¼ tolar (1715, 1719), 3 krejcar (1712-16, 1718), krejcar (1712-24, 1726), ½ krejcar (1712-24, 1726)
Karel VI., 1/2 Tolar 1712, minc. Kutná Hora – Wohnsiedler:
karelvi1-2-tolar1712kh-woh1.jpg karelvi1-2-tolar1712kh-woh2.jpg

Karel VI., Krejcar 1712, minc. Kutná Hora – Wohnsiedler:
karel-vikrejcar-1712khwohn1.jpg karel-vikrejcar-1712khwohn2.jpg

V roce 1726 byla mincovní činnost ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře definitivně ukončena.

Související články: Parvus ; Pražský groš

12 Comments

 1. Pingback: Stribrnak Parvus

 2. Pingback: Stribrnak Fridrich Falcký

 3. Pingback: Stribrnak Václav II. a mincovnictví

 4. Pingback: Stribrnak Jan I. Lucemburský a mincovnictví

 5. Pingback: Stribrnak Václav IV. a mincovnictví

 6. Pingback: Stribrnak - web o numizmatice, mincích a bankovkách Web o numismatice, mincích a bankovkách Technická stránka výroby mincí

 7. Pingback: Bílý groš | Stribrnak.cz - numizmatika,mince,bankovky,coins

 8. Jana Dřevojanová

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat na minci stříbrnou velikost průměr
  3,5cm. Na lícové straně je profil muže s parukou a napisem:Gustav G.Y.S.W.V HONST:h.VNUNC.
  Na rubové straně ANNO 1674 PIEET CAUTE. DOKRUHU AUPROSTŘED: XXIIII
  MARIEN
  GROSCH
  pROSÍ O URČENÍ MINCE A JEJÍ CENY DĚKUJI.
  Dřevojanoá Jana

 9. Dřevojanoá Jana: Dobrý de pošlete mi prosím foto
  a rád Vám pomůžu.

  S pozdravem mixersmrk

  mixersmrk@seznam.c

 10. Dřevojanoá Jana: Dobrý de pošlete mi prosím foto
  a rád Vám pomůžu.

  S pozdravem mixersmrk

  mixersmrk@seznam.cz

 11. Hledám původ turistické mince koupené v chámu Sv. Barbory.
  Má vyražený letopis 1525. a S I ,a postavu s holí.
  Na druhé straně je lev.
  Mohu poslat fotku.
  Díky
  Vašek

 12. Pingback: České mince jednotné říšské měny v letech 1524 – 1573 – Stříbrňák.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..