Mincovny

Slavníkovské mincovnictví

Kolem mincovnictví Slavníkovců panují stálé dohady. Z tohoto období máme jen velmi malé množství informací ať již mincovních nálezů, písemných zpráv o způsobu tehdejšího života a mincovnictví.

Předpokládá se, že slavníkovské mincovnictví bylo započato kolem roku 981 nástupem Soběslava na trůn a bylo ukončeno vyvražděním Slavníkovců roku 995.

Pravděpodobně ražba mincí probíhala v mincovně Malín u Kutné Hory a ke konci období na samotné Libici. Během tohoto období byly raženy denáry (drobná stříbrná mince s průměrem okolo 2 cm a hmotností 1 gramu). Opis mince byl poměrně jednoduchý a většinou obsahoval stručný text vydávající osoby (krále, knížete, biskupa,aj.) a název lokality, kde sídlila mincovna nebo se nacházelo sídelní měst. Vzhledem k vysoké negramotnosti docházelo ke značnému komolení těchto opisů a z toho vznikajících dnešních spekulací ohledně původů denárů.

K mincovnictví bylo využíváno stříbro, které bylo z větší části dováženo ze zahraničí. Tehdejší technologie neumožňovaly hlubinné dolování stříbra v Kutné Hoře a povrchový sběr nemohl zajistit dostatečně množství kvalitního stříbra pro mincování.

Slavníkovské denáry lze rozdělit s určitou rezervou do 6 základních typů:
1. Soběslavův ethelredský typ
první typ ražen v mincovně v Malíně po roce 981 – opis rub ZOBESLAV.NARVI a opis líce MALIN CIVITAS

Po obsazení Malína Přemyslovci se mincování přesunulo na Libici pochází druhý typ s nejasným textem EOSTVDFAER

2. Soběslavovy denáry s ptačími a „výhružnými“ motivy
Odhaduje se, že tyto denáry byly raženy po obsazení Malína (okolo roku 990) Přemyslovci na Libici.
Na těchto mincích již není opis MALIN a rovněž se jedná o mince nižší kvality a výtvarné hodnoty.

3. Denáry s tváří a mincovnou Libice
Tyto denáry se dochovaly jenom v několika exemplářích a nelze ji spolehlivě datovat. Mince působí slavnostním dojmem a nejspíše byla ražena k nějaké významné události.

4. Vojtěchův denár
Opis mince HIC DENARIUS EST EPIS(COPI) a nejasný text na druhé straně mince (tento denár je biskupův). Samozřejmě ohledně této mince panují spekulace zda nedošlo ke zkomolení opisu a nepatří k mincovnictví knížete Boleslava.

5. Domnělý denár biskupa Vojtěcha
Jediný dochovaný kus pocházející z poděbradského pokladu. Opis xADAL8ISCOx a rub obsahuje nejspíše zbytky slova CIVITAS. Různými kombinacemi písmen lze dojít k opisu Adalbertu epicopus nebo Belezlau dux.

6. Domnělý denár biskupa Vojtěcha
Pochází z mincovního pokladu nalezeném na švédském ostrově Gotland v roce 1871. Jedná se unikátní denár, který je typu ruka/kříž s opisem ADALBERTVS.

Slavníkovské mince nalezené na území České republiky:
Čistěves – (Hradec Králové roku 1896) nalezeno 274 ks denárů z toho 125 denáru knížete Soběslava (depot se jako celek nedochoval)
Ostroměř (roku 1903) – depot obsahoval pouze 2 denáry knížete Soběslava
Poděbrady (roku 1936) depot obsahoval 123 slavníkovských denárů.
Stará Boleslav (roku 1931) depot obsahoval 79 slavníkovských denárů.

3 Comments

  1. Pingback: Soběslav Slavníkovec : Mince, bankovky, numismatika, coins

  2. Pingback: Vojtěch biskup : Mince, bankovky, numismatika, coins

  3. Hi, I have one coin which looks like coin from your’s region, but can’t it determinat. Ir is possible to send coins photos, maybe you could help me with determination.
    Thank you for ansver

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..