Euromince

Euromince and Eurobankovky

Euromince

Slovensko euromince

od 1. ledna 2009 2 € 1 € 50 centů Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazen Bratislavský hrad a státní znak Slovenska. 20 centů 10 centů 5 centů Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazena hora Kriváň a státní znak Slovenska. 2 centy 1 cent

Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2008

—————————————————————————– Německo Motiv: Spolková země Hamburk Popis: Mince znázorňuje barokní kostel sv. Michaelise známý také pod názvem „Michel“. Jak naznačuje i text pod motivem, symbolizuje mince město a spolkovou zemi Hamburk. V mezikruží je vyznačen rok emise 2008, dvanáct hvězd Evropské unie a slova „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“. V horní pravé části mincovního pole je uvedena značka mincovny. Objem emise: 30 milionů […]

Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2007

—————————————————————————————– San Marino Motiv: Dvousté výročí narození Giuseppe Garibaldiho Popis: Na vnitřní části mincovního pole je vyobrazena rytina podobizny Giuseppe Garibaldiho. Kolem vnějšího okraje vnitřní části mincovního pole jsou nalevo od podobizny vyznačena slova „SAN MARINO“, napravo pak rok emise „2007“. Nalevo od podobizny je uvedena značka mincovny „R“, při levém dolním okraji vnitřní části mincovního pole jsou vyznačeny iniciály […]

Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2006

—————————————————————————————– Vatikán Motiv: 500. výročí Švýcarské papežské gardy Popis: Na minci je zobrazen člen Švýcarské gardy, který skládá přísahu věrnosti papežovi. Kolem člena gardy je v neuzavřeném opisu uveden text „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA“, jenž je pod zástavou doplněn názvem vydávajícího státu „CITTÀ DEL VATICANO“. Vlevo nad podpisem autorky návrhu „O. ROSSI“ podél žerdi zástavy je uveden letopočet „1506“. Na pravé […]

Euromince

Eurobankovky

Série eurobankovek sestává ze sedmi různých nominálních hodnot :  5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Tyto bankovky jsou zákonným platidlem v celé eurozóně. Prvky na bankovkách: název měny – euro – v latince (EURO) i v řecké abecedě (EYPΩ), iniciály Evropské centrální banky v pěti jazykových variantách – BCE, ECB, EZB, […]

Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2005

———————————————————————————— Vatikán Motiv: Dvacátý Světový den mládeže, který se konal v srpnu 2005 v Kolíně nad Rýnem Popis: Ve středu mince je vyobrazena katedrála v Kolíně nad Rýnem s kometou. V horní části je podél mezikruží vyznačen text „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ“, který je rozdělen ocasem komety a dvěma věžemi katedrály, z nichž jedna přesahuje na mezikruží. V jeho […]

Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2004

—————————————————————————————— Vatikán Motiv: 75. výročí založení Vatikánského městského státu Popis: Na vnitřní části mince jsou schematicky znázorněny obvodové zdi vatikánského státu, v popředí je zobrazena bazilika sv. Petra. Ve vnitřním poli mince se také nacházejí nápisy „75° ANNO DELLO STATO“ a „1929-2004“ a malými písmeny je zde vyznačeno jméno autora návrhu „VEROI“ a iniciály rytce „L.D.S. INC.“ Na vnější části […]

Euromince

Vatikán euromince

V současnosti jsou v oběhu tři série euromincí vydaných Vatikánským městským státem. Mince první série s portrétém Jeho Svatosti Jana Pavla II, se razily v letech 2002 až 2005. Mince druhé série se začaly razit v červnu 2005, je na znaku Apoštolské komory uprostřed mince vyobrazen erb kardinála komořího, který byl na přechodnou dobu nejvyšším představitelem Vatikánského městského státu. V […]