Euromince

Oběžné pamětní mince 2 € – 2008

—————————————————————————–
Německo

Motiv: Spolková země Hamburk

Popis: Mince znázorňuje barokní kostel sv. Michaelise známý také pod názvem „Michel“. Jak naznačuje i text pod motivem, symbolizuje mince město a spolkovou zemi Hamburk. V mezikruží je vyznačen rok emise 2008, dvanáct hvězd Evropské unie a slova „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“. V horní pravé části mincovního pole je uvedena značka mincovny.

Objem emise: 30 milionů mincí
Datum emise: únor 2008

germany_2008.jpg
—————————————————————————–

San Marino

Motiv: Evropský rok mezikulturního dialogu

Objem emise: 130 000
Datum emise: duben 2008

—————————————————————————–

Lucembursko

Motiv: Velkovévoda Jindřich a zámek „Château de Berg“

Popis: Na minci je vyobrazen velkovévoda Jindřich a zámek „Château de Berg“, oficiální sídlo. Rok emise 2008, lemovaný mincovní značkou a značkou rytecké dílny, je vyznačen v horní části mincovního pole. V dolní části mincovního pole je umístěno slovo „LËTZEBUERG“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,3 milionů mincí
Datum emise: únor 2008

—————————————————————————–

Itálie

Motiv: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: bude doplněn

Objem emise: 5 milionů mincí
Datum emise: duben 2008

—————————————————————————–

Belgie

Motiv:

Popis: bude doplněn

Objem emise: 5 milionů mincí
Datum emise: duben – květen 2008

—————————————————————————–

Slovinsko

Motiv:

Popis: bude doplněn

Objem emise: 1 milion mincí
Datum emise: květen 2008

—————————————————————————–

Comments are closed.