Bankovky

Bankovky

3.eAUKCE – Bankovky.com

papírová platidla pátek 19.11.2021 (položka 1 – 420) uzávěrka písemných limitů LiveBid.cz v 17:00 začátek internetové aukce na LiveBid.cz v 18:00 sobota 20.11.2021 (položka 421 – 922) uzávěrka písemných limitů LiveBid.cz v 17:00 začátek internetové aukce na LiveBid.cz v 18:00 301. Slovenský stát, 1939 – 1945 1 Koruna b.d.(1945), série B 002, nevydaná státovka – jediný známy exemplář, slepovaný z pěti kusů, […]

Bankovky

100 let české koruny

Dokument České televize o vzniku české koruny z roku 2019 . Odluka od Rakouska-Uherska a kolkování rakouskouherských bankovek a následný vznik prozatímních státovek. Vydání definitivních státovek v roce 1919. Realizace prvních Československých bankovek v roce 1926 Národní bankou Československou až po současnou českou korun. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/219411034000013-100-let-ceske-koruny

Bankovky

Bankocetle

V roce 1762 nechává Marie Terezie tisknout první rakouské papírové peníze obíhající též na území Čech. Tato první papírová platidla se nazývají bankocetle (bankocedule). Název byl odvozen z německého „banco zettel“. Vydavatelem papírových peněz se stala Vídeňská městská banka (Wiener-Stadt-Banco). Hlavním cílem těchto papírových peněz bylo získat potřebné finanční prostředky na stále stoupající státní výdaje. První emise bankocetlí měla nominály […]

Bankovky

Alžírsko – bankovky

Alžírsko, 500 franků, rok 1924: Alžírsko 50 Francs, rok 1928: Alžírsko 20 Francs, rok 1929: Alžírsko 50 Francs, rok 1939: Alžírsko 5 Francs, rok 1941: Alžírsko 20 Francs, rok 1941: Alžírsko 1000 Francs, rok 1942: Alžírsko 50 Francs, rok 1944: Alžírsko 500 Francs, rok 1944: Alžírsko 100 Francs, rok 1945: Alžírsko 20Francs, rok 1948: Alžírsko 5000 Francs, rok 1955: Alžírsko, […]

Bankovky

Afganistán – bankovky

Afghanistan 1 Afghani, rok 1920: Afghanistan 2 Afghani, rok 1948: Afghanistan 5 Afghani, rok 1948: Afghanistan 10 Afghani, rok 1948: Afghanistan 50 Afghani, rok 1948: Afghanistan 20 Afghani, rok 1957: Afghanistan 10 Afghani, rok 1961: Afghanistan 20 Afghani, rok 1961: Afghanistan 50 Afghani, rok 1961: Afghanistan 500 Afghani, rok 1961: Afghanistan 500 Afghani, rok 1963: Afghanistan 100 Afghani, rok 1967: […]