Mincovny

Mincovny

ČESKÁ MINCOVNA

V dávných dobách náležela ražba mincí výhradně k právům panovníka a mince se pak staly jeho majetkem. Historické kořeny českého mincovnictví sahají hluboko do minulosti a o tom, která mince byla první českou samostatnou mincí, se vedou sáhodlouhé spory. V každém případě od denáru Boleslava I. k současnému oběživu vedla dlouhá a klikatá cesta… Místo, kde se razí minceNa území […]

Mincovny

Mikulov

Počátek vzniku mincovny v Mikulově spadá již do období roku 1624, kdy bylo přivezeno zařízení z Olomouce a razidla z mincovny Brno. Jako moravská vládní mincovna v Mikulově působila však pouze v časovém období a to v letech 1627 – 1628. Do Mikulova byla vládní oficiálně mincovna přenesena z Olomouce. Kardinál Dittrichstein otevřel dne 22. 6. 1627 mincovnu na svém […]

Mincovny

Slavníkovské mincovnictví

Kolem mincovnictví Slavníkovců panují stálé dohady. Z tohoto období máme jen velmi malé množství informací ať již mincovních nálezů, písemných zpráv o způsobu tehdejšího života a mincovnictví. Předpokládá se, že slavníkovské mincovnictví bylo započato kolem roku 981 nástupem Soběslava na trůn a bylo ukončeno vyvražděním Slavníkovců roku 995. Pravděpodobně ražba mincí probíhala v mincovně Malín u Kutné Hory a ke […]

Mincovny

Kladská mincovna za vlády Leopolda I.

Leopold I. (1640-1705) byl v letech 1658–1705 císař Svaté říše římské národa německého a v letech 1657–1705 český a uherský král. Za vlády Leopolda I. razila kladská mincovna pouze ve dvou krátkých intervalech a mince z této doby jsou poměrně vzácné. Mincování probíhalo v letech 1659-1660 pod správou mincmistra G. Wernera (značka GW). Byly zde raženy velice nevzhledné 3 a […]

Mincovny

Český Krumlov

Z činnosti mincovny v Českém Krumlově jsou první doložené ražby z dob Oldřicha II. z Rožmberka. (1403-62). Ražena zde byla drobná stříbrná mince na základě povolení z roku 1422 po celou dobu husitských válek. Další aktivity mincovnictví v Českém Krumlově spadají až do období Ferdinanda II. (1619-37), kdy povolení k ražbě mincí obdržel rod Eggenbergů. Byla zde zřízena v roce […]

Mincovny

Kutná Hora

Povrchové výhozy stříbrných rudních žil v Kutné Hoře byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci. Na svém hradišti Malíně (dnes součást Kutné Hory) razili v letech 985 – 995 z tohoto stříbra mince – denáry, které poznáme podle opisu „MALIN CIVITAS“. Další období dolování stříbra sahá do dob založení cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory roku 1142. […]

Mincovny

České Budějovice

Činnost mincovny České Budějovice sahá dle doložených pramenů do doby 13. století, kdy zde byly raženy některé typy brakteátů. Další období ražby mincí spadá do roku 1470, kdy se Budějovice dostali na čas do moci krále Matyáše Korvína. Ražby z tohoto období nejsou spolehlivě určeny. Peníz – Matyáš Korvín (1471 – 1490). České Budějovice: Největší rozkvět mincovny nastává v letech […]