Mincovny

Český Krumlov

Z činnosti mincovny v Českém Krumlově jsou první doložené ražby z dob Oldřicha II. z Rožmberka. (1403-62). Ražena zde byla drobná stříbrná mince na základě povolení z roku 1422 po celou dobu husitských válek.

Další aktivity mincovnictví v Českém Krumlově spadají až do období Ferdinanda II. (1619-37), kdy povolení k ražbě mincí obdržel rod Eggenbergů. Byla zde zřízena v roce 1625 druhá česká privátní mincovna. Císař do čela krumlovského vévodství postavil svého generála Jana Oldřícha z Eggenbergu. V Českém Krumlově se začali razit tolary, které měli spíše reprezentativní charakter.

Jan Oldřich z Eggenberga, tolar 1629, mincovna Český Krumlov:
janoldrichtolar1629ck-1.jpg janoldrichtolar1629ck-2.jpg

Další z následovníků rodu Jan Antonín Eggenberg, pokračoval sporadicky v ražbě mincí v Českém Krumlově, později však výrobu mincí přenesl do mincovny ve štýrském Waldensteinu.

Jan Antonín z Eggenberga, tolar 1638, mincovna Český Krumlov:
janantonin-tolar1638ck1.jpg janantonin-tolar1638ck2.jpg

V Českém Krumlově se opět začalo razit až v letech 1652-58 bratry Janem Kristiánem a Janem Seyfriedem a to tolary, zlatníky a dukáty. Jan Kristián nezávisle na svém bratru razil 3 krejcary těchto ročníku 1677, 1685 a 1688.

Jan Kristián a Jan Seyfried z Eggenberga, tolar 1654, mincovna Český Krumlov – Scheiblhoffer:
eggenberg-bratritolar-1654ck1.jpg eggenberg-bratritolar-1654ck2.jpg

Jan Kristián z Eggenberga, 3 krejcar 1677, mincovna Český Krumlov:
jankristian-3krejcar1677ck1.jpg jankristian-3krejcar1677ck2.jpg

V roce 1710 Eggenbergové na své mincovní právo v Českém Krumlově rezignovali.

Po převzetí českokrumlovského panství Schwarzenbergy v letech 1719 v Českém Krumlově mince raženy nebyly. Své mince Schwarzenbergové razili ve Vídni.

mincovna-ceskykrumlov.jpg

Comments are closed.