Články

Fridrich Falcký

Narozen v roce 1596 v Deinschwang u Ambergu a zemřel 1632 v Mohuči. Po otci získavá titul Falcký kurfiřt. Fridrich Falcký patří mezi vůdce protestantské unie.

Během stavovského povstání po sesazení katolíka Ferdinanda II. z českého trůnu se stává v letech 1619 až 1620 českým králem. (pro svou krátkou dobu panování je nazýván Zimní král).

Friedrich Falcký, 10-dukát 1620, mincovna Praha:
friedrich-falcky10dukat-1620p1.jpg friedrich-falcky10dukat-1620p2.jpg

Po porážce stavovského vojska v bitvě na Bílé hoře 1620 opouští Prahu a odchází do exilu. Postupně ztrácí veškeré své rodové državy a císař na něho vydává klatbu. Pro protestanty je až do své smrti stále českým králem. Umírá jako psanec 1632 v Mohuči zřejmě na tyfus nebo je zavražděn?

Ražby mincí za panování Fridricha Falckého probíhají v mincovnách: Praha, Kutná Hora, Jáchymov, Opava, Olešnice, Bernstadt, Heildelberck.

Ražené mince:
tolar, 60 krejcar, 48 krejcar, 24 krejcar, 12 krejcar, bílé a malé peníze
10 dukát, 5 dukát, dukát (zlaté mince ražené v Praze)

Friedrich Falcký, 48-krejcarová klipa 1620, minc. Praha:
friedrich-falcky48krejcarkl1.jpg friedrich-falcky48krejcarkl2.jpg

Fridrich Falcký 48 – krejcar 1620, minc. Jáchymov – Lengefelder:
fridrichfalcky48-kr-1620-jach1.jpg fridrichfalcky48-kr-1620-jach2.jpg

Fridrich Falcký – 48 krejcar 1620, Praha – Škréta:
ff48-krejcar-1620-1p.jpg ff48-krejcar-1620-2p.jpg

Fridrich Falcký, 24 krejcar 1620, mincovna Kutná Hora – Hölzl:
fridrich-falcky24krej1620-kh-1.jpg fridrich-falcky24krej1620-kh2.jpg

Fridrich Falcký, 24 krejcar 1621, mincovna Heidelberg:
fridrichfalcky24-krejcar1621h-1.jpg fridrichfalcky24-krejcar1621h-2.jpg

Fridrich Falcký, 24 krejcar 1621, slezská mincovna v Olešnici:
ff24krejcar1621-olesnice1.jpg ff24krejcar1621-olesnice2.jpg

Friedrich Falcký, Bílý peníz 1620, mincovna Kutná Hora:
friedrich-falckybilypeniz1620.jpg

Friedrich Falcky, Dukát 1620, minc. Praha – Škréta:
friedrich-falcky-dukat-1620p1.jpg friedrich-falcky-dukat-1620p2.jpg

Po korunovaci Fridricha Falckého v Praze je vydána řada medailí a žetonů.

Fridrich Falcký, 2 dukátová medaile 1619 na korunovaci českého krále, hmotnost 6,8 g:
fridrichvfalcky2-dukatmed1.jpg fridrichvfalcky2-dukatmed2.jpg

Související články: Stavovské mince ;