Články

Stavovské mince

V letech 1618 -20 za stavovského povstání byly raženy Českými stavy oběžné mince v Čechách, na Moravě a Slezsku. Výjimečně ve 30 letech 17 století pouze ve Slezsku.

Odmítavý postoj ke korunovaci katolíka Ferdinanda II. Štýrského za českého krále vyústil k otevřenému odporu. Dne 23. 5. 1618 došlo v Praze k defenestraci a k následné volbě třicetičlenného stavovského direktoria. Direktorium svolává hotovost k obraně země po neúspěšném obléhání Vídně jsou stavovská vojska zatlačena císařskými zpět do Čech.
1619 byl Friedrich Falcký korunován za českého krále nebyl však schopen zvládnout složitou politickou a hospodářskou situaci v Čechách. Po porážce na Bílé Hoře 8. 11. 1620 opouští rozvracenou zem. bitva-na-bile-hore.jpg

28. 6. 1619 byl vydán nový mincovní řád a zavedena nová soustava domácích platidel. Byly zrušeny bíle a malé groše a nahrazeny krejcarovou měnou.

V Čechách v letech 1618 – 1620 jsou raženy 24-krejcary, 12-krejcary, 3-krejcary a bílé peníze (opět nazvané haléře) byly raženy jen ve velmi omezeném množství. Tolary a zlaté mince nebyly raženy vůbec.
České stav. mince nesou českého lva s opisem MONETA REGNI BOHEMIAE (mince království českého) a korunu s opisem IN DEO FORTITUDO (V Bohu je síla)

České stavy 24 krejcar 1619, minc. K.Hora-Hölzl:

České stavy 3 Krejcar 1619, minc. Kutná Hora-Hölzl:

Moravští stavové razili tolar, 48-krejcar, 24-krejcary, 12-krejcar. Ze zlatých mincí potom 25-dukát, 10-dukát, 5-dukát.
Na mincích mor. Stavů je trojhran obepnutý vinnou révou a moravská orlice s opisem UNIO TE STANTE VIREBO (Stojíš-li se mnou, budeš silný)

Moravské stavy 48 Krejcar 1620, minc. Olomouc-Zwirner:

Moravské stavy 12 Krejcar 1620, minc. Olomouc-Zwirner:

Slezští stavové razili: 6 dukát, 3-dukát, dukát, 6-tolar, 3-tolar, tolar, ½ tolar, ¾ tolar, 30-krejcar, 24-krejcar a 3-krejcar

Slezské stavy 3-tolarová jednost.klipa 1621 HR, minc. Hlohov-Jachtmann:

Po bělohorské porážce byly všechny stavovské mince Ferdinandem II. staženy z oběhu.

V roce 1633 po vpádu švédských vojsk byla ve Slezsku nastolena stavovská vláda až do roku 1635. V mincovně Vratislav byly v tomto období raženy 3-dukáty, dukáty, 2-tolary, tolary, 3-krejcary.

Slezské stavy (1633 – 35) – Dukát 1635, minc. Vratislav-Rieger:

Slezské stavy 3 Krejcar 1634 minc. Vratislav Rieger:

3-krejcar-1634-vratislav-ri.jpg 3-krejcar-1634-vratislav-2.jpg

Slezské stavy, 3 Krejcar 1634, minc. Vratislav:
opis: SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS 1634
(je-li Bůh s námi, kdo je proti nam? 1634)
slezskestavy-3krejcar1634vr1.jpg slezskestavy-3krejcar1634vr2.jpg

Související články: Fridrich Falcký ;

One Comment

  1. Pingback: Stribrnak 3 krejcar