Články

Články

Ludvík Jagellonský a mincovnictví

Ludvík Jagellonský (1516-1526) český a uherský král. Českým králem se stal již v roce 1509 jako tříletý. Po většinu své vlády se zdržoval v Uhrách. Neutěšenou situaci v Čechách se mu nedařilo zvládat. Roku 1526 zahynul v bažinách během bitvy u Moháče a s ním vymírá dynastie Jagellovců po meči. Na trůn nastupuje Ferdinand I. A zahajuje dlouhou vládu Habsburků. […]

Články

Karel IV. a mincovnictví

Karel IV. (1316 – 1378) český král a římský císař, jeho otcem byl český král Jan Lucemburský (1310 – 1346) a matkou královna Eliška Přemyslovna. Vychován byl ve Francii na královském dvoře. V roce 1346 se stal českým a římským králem a v roce 1355 byl korunován na císaře Římské říše. . Karel IV., Dukát královský bez letopočtu: Karel IV. […]

Články

Kontramarky pražských grošů

Kontramarky jsou malé značky dodatečně vyražené do mince. Plnily nejrůznější funkci. Ať prodloužení platnosti mince, změnu velikosti nominálu, označení kvality mince. Z českých mincí byly pro svou nejvyšší kvalitu nejvíce kontramarkovány pražské groše Václava IV. U ostatních českých panovníků jsou kontramarky na groších velmi vzácné. V 15. století obíhaly pražské groše v některých německy mluvících zemích jako oblíbené berné mince. […]

Články

Fridrich Falcký

Narozen v roce 1596 v Deinschwang u Ambergu a zemřel 1632 v Mohuči. Po otci získavá titul Falcký kurfiřt. Fridrich Falcký patří mezi vůdce protestantské unie. Během stavovského povstání po sesazení katolíka Ferdinanda II. z českého trůnu se stává v letech 1619 až 1620 českým králem. (pro svou krátkou dobu panování je nazýván Zimní král). Friedrich Falcký, 10-dukát 1620, mincovna […]

Články

Stříbro

Stříbro – Ag (argentinum) bílý lesklí kov, hustota 10,5, pod tání 961 °C Příměsi přidávané ke stříbru při výrobě mincí: měd‘, nikl, zinek. Výskyt stříbra v přírodě: V přírodě se stříbro obvykle vyskytuje ve sloučeninách, vzácně však i jako ryzí kov. Téměř vždy je stříbro příměsí v ryzím přírodním zlatě. Z minerálů stříbra je nejvýznamnější akantit a jeho vysokoteplotní modifikace […]

Články

Čištění mincí

Na úvod bych chtěl zdůraznit, že celkovému vzhledu mince můžete čištěním nejen pomoci, ale často neodborným čištěním můžete minci i doslova zničit! Držte se proto následujících rad: 1) Jste-li numismatický laik zbytečně se nepouštějte do chemického či mechanického čištění mincí, zejména tehdy, pokud mince chcete prodat nebo darovat, čistit byste měli pouze ty mince, které si chcete ponechat. Numismatik – […]

Články

Zlato – aurum

Chemický vzorec: Au Soustava: krychlová Barva: kovově žlutá, často světlejší odstíny (příměs stříbra), vryp žlutý Tvrdost = 2,5 Hustota = 19,3 Další vlastnosti: kujné, vynikající tepelná a elektrická vodivost Forma výskytu: Krystaly s plochami oktaedru, krychle nebo dodekaedru jsou vzácné, častější jsou drátky, valounky nebo plíšky s charakteristickými trojúhelníčkovými výrůstky (poznají se tak plochy oktaedru). Použití: měnový kov, mincovnictví, elektrotechnika, […]

Články

Keltové

První Keltové osídlili naše území již asi 1000 př. n. l.. Podle nejpočetnějšího keltského kmene Bójů dostaly české země latinský název Boiohaemum (země Bójů) – Bohemia. Rozšíření Keltů v Evropě (modře: 1500 – 1000 př. n. l., růžově: 400 př. n. l.) Keltové si stavěli takzvaná oppida, což byla opevněná města. V Česku patří mezi nejvýznamnější oppida Závist nad Zbraslaví, […]