Články

Články

Mince jako památka a ozdoba

Zvyk darovat pamětní peníz, známe z mnohých zápisů již počátkem 16.století. Mnohé mistrně provedené památky se nám dochovaly ve všech větších sbírkách. Tuto módu zavedla mezi prostý lid šlechta. Různé mince a medaile byly upravovány v našich i cizích dílnách o různá ouška a závěsy. Na portrétech většiny šlechticů té doby, vždy vidíme zavěšenou medaili buď přímo na oblečení nebo […]

Články

Stříbrný Orel 2009

Stříbrný Orel 2009, nejvyhledávanější stříbrná investiční mince na světě, nyní k zakoupení i v České republice. Stříbrného Orla emituje vláda Spojených států nepřetržitě od roku 1986. Oficiálním distributorem této mince v České republice je Národní Pokladnice, součást evropské skupiny Samlerhuset Group BV. Národní Pokladnice vstoupila na český trh v dubnu 2009. V České republice nabízí kolekce zlatých a stříbrných mincí. Více informací o společnosti a […]

Články

Zlatá investiční medaile k předsednictví ČR v Radě EU

Mnoho investorů se po propadu finančních trhů vrhlo na nákup zlata a drahých kovů, u kterého nedochází k tak prudkým výkyvům jako na akciových trzích. Jednu z možných investičních příležitostí nabízí Česká mincovna se svojí 1 kilogram vážící zlatou medailí. Tato investiční medaile byla ražena k významné události předsednictví ČR v Radě EU. Emise mince je limitována 150 kusy. Původní […]

Články

Atypická 10 Kč 1993

Vážení přátelé, v běžné platbě jsem dostal mezi vrácenými mincemi také atypickou desetikorunu raženou v r. 1993. Tato desetikoruna má však na rozdíl od běžných desetikorunových mincí nápis Česká republika 1993 umístěn v mezikruží. Dotázaný pracovník ČNB označil tuto minci buď za chyboražbu nebo minci poškozenou (?) a uvedl, že se nejedná o regulérní minci nebo o zkušební ražbu. Ani […]

Články

Arnošt vévoda bavorský

Arnošt vévoda bavorský byl synem bavorského knížete Alberta V. V dospělosti se měl stát salcburským arcibiskupem. Kariéry arcibiskupa se však zříká a věnuje se svým zájmům alchymii a mineralogii. Do zástavy v roce 1547 získává kladské hrabství, kde trávil život od roku 1556 až do své smrti v roce 1560. Vévoda Arnošt využil mincovního práva vázaného ke kladské mincovně k […]

Články

Rod pánů z Častolovic a Lichtenburka

Půta z Častolovic (1402?-1435) patřil mezi hlavní stoupence Zikmundovy politiky v Čechách. V roce 1422 byl jmenován hejtmanem v Kladsku. Je vlastníkem Častolovic, Albrechtic, Potštejna a v roce 1429 získává do zástavy Minstrbersko. O dva roky později v roce 1431 mu král Zikmund připisuje Kladsko. Jako Zikmundův oblíbenec v roce 1426 získává právo razit drobnou minci v Kladsku. Přesný rok, […]

Články

Petr Vok z Rožmberka – mincovnictví

Petr Vok z Rožmberka (1539 – 1611) již od dětství vyrůstal ve stínu svého staršího bratra Viléma z Rožmberka, který byl připravován na post rožmberského vladaře. Právě proto Petr Vok nedosáhl vlivnějšího postavení ani výraznějšího úspěchu v politickém životě a žil v ústraní na zámku v Bechyni. Správy rožmberského majetku se ujal až po smrti Viléma roku 1592. Po svém […]

Články

Vilém z Rožmberka – mincovnictví

Vilém z Rožmberka (1535-1592) patřil ve své době se svým bratrem Petrem Vokem (1539-1611) mezi nejbohatší a nejmocnější české šlechtice. Rožmberkové vlastnili přibližně 1/7 tehdejších Čech. Kromě toho statky ve Slezsku, v okolí Prahy, v Polabí a na Moravě. Jejich jihočeská doména zasahovala až do Horních Rakous. Vilém z Rožmberka pařil k představitelům tolerantních katolických pánů, kteří vlastní zájmy a […]