Ostatní

Články

Levantský tolar

Levantský tolar Marie Terezie byl poprvé ražen jako obchodní mince v roce 1783 v mincovně Günzburk. Mince měla sloužit pro obchod s oblastí východního Středomoří v oblastech tureckého panství (tzv. Levantou) a arabských zemích. Tolar si získal velkou oblibu pro svoji platební sílu, stalý obsah stříbra a také vyobrazení ženy (císařovny Marie Terezie), neboť na domácích islámských ražba bylo zobrazování […]

Články

Stavovské mince

V letech 1618 -20 za stavovského povstání byly raženy Českými stavy oběžné mince v Čechách, na Moravě a Slezsku. Výjimečně ve 30 letech 17 století pouze ve Slezsku. Odmítavý postoj ke korunovaci katolíka Ferdinanda II. Štýrského za českého krále vyústil k otevřenému odporu. Dne 23. 5. 1618 došlo v Praze k defenestraci a k následné volbě třicetičlenného stavovského direktoria. Direktorium […]

Články

Grešle – Greschl

Grešle je od roku 1559 označení pro drobné německé mince 1 tolar = 84 grešlí. V Čechách se jméno uchytilo až za vlády Ferdinanda II. Roku 1624, kdy ve Slezsku byla ražena mince o průměru 16,4 mm a hmotnosti 0,73 g. rovnala se ¾ krejcaru. Označovala se hovorově rovněž trojník. Ražba grešlí probíhala i za vlády Ferdinanda III. a konec […]

Euromince

Lucembursko euromince

Na všech lucemburských mincích je portrét velkovévody Jindřicha. Na mincích je dále vyznačen rok vydání a slovo „Lëtzebuerg“ (Lucembursko v lucemburštině). Mince navrhla Yvette Gastauer-Claire. 2 € Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany. 1 € 50 centů 20 centů 10 centů 5 centů 2 centy 1 cent

Euromince

Kypr euromince

od 1.ledna 2008 Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazena modla ve tvaru kříže z doby měděné (3000 př. n. l.). 2 € 1 € 50 centů Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je zobrazena obchodní loď Kyrenia ze 4. století př. n. l., která symbolizuje námořní tradici Kypru. 20 centů 10 centů […]

Články

Jáchymovský tolar z doby Štěpána Šlika

Na české straně Krušných hor na vrcholu kopce Schrottenberg byla roku 1512 objevena stříbronosná žíla. Srottenberg patřil od roku 1434 panství Ostrov, které obdrželi páni Šlikové z Holíče a Pasounu od císáře Zikmunda do zástavy. Jako hlavní organizátor těžby stříbra a následné ražby mincí vystupoval Štěpán Šlik z Holíče. Toulky českou minulosti – zdroj Český rozhlas: Jáchymov – objevení ložiska […]

Euromince

Itálie euromince

Mince každé nominální hodnoty má na národní straně odlišný motiv. Všechny motivy zobrazují umělecká díla slavných italských umělců. 2 € Na minci je zobrazen Rafaelův portrét Danta Alighieriho. Obraz je umístěn ve vatikánském Papežském paláci v křídle papeže Julia II. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2*, střídavě nastojato z jedné a druhé strany. 1 € Na […]

Euromince

Francie euromince

Při výběru motivů na národní stranu mincí bylo posouzeno více než 1200 návrhů. Členy komise byli odborníci na numismatiku, umělci, bývalá členka Evropské komise (Christine Scrivener), poslanci, ředitel Francouzské mincovny Emanuel Constans, rytec Pierre Rodier, herečka Irene Jacob a zástupci dalších odborných orgánů. Komise vybrala tyto návrhy: 2 € Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazen […]

Euromince

Španělsko euromince

Sadu mincí se třemi odlišnými národními motivy, na nichž jsou zobrazeni slavní Španělé a španělská architektura, představil předseda španělské vlády José Maria Aznar. 2 € Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je portrét krále Juana Carlose I. Nápis na hraně mince 2 €: šestkrát za sebou 2** střídavě nastojato z jedné a druhé strany. 1 € 50 […]