Články

Vzácnost mincí a medailí

Označení relativní početnosti ražby, která je dána počtem zachovaných kusů.
Vzácnost je značena písmenem R (rare=vzácný)

R – ve sběratelských aukčních katalozích znamená počet kusů na numismatickém trhu. Nejsou k těmto ražbám počítány mince ve sbírkách muzeí, kterých se sběratelský trh netýká.

R = mince, která není zcela běžná
RR = počet dochovaných kusů je velmi omezen, mince se objevuje vzácně
RRR = počet dochovaných kusů je velmi omezen, mince se objevuje jen velmi vzácně
RRRR = je známo jen okolo 10 kusů, mince je považována za raritu
RRRRR = unikát, 1.– 3. kusy

Comments are closed.