Euromince

Řecko euromince

Řecký ministr hospodářství a guvernér národní banky vybrali motivy na národní strany euromincí z návrhů odborné a umělecké poroty. Autorem vítězných návrhů je sochař Georges Stamatopoulos pracující za finanční podpory řecké národní banky.

2 €

Na minci je zobrazena scéna z mozaiky ve Spartě (3. stol. n. l.) zobrazující Evropu unášenou Diem, který na sebe vzal podobu býka. Evropa je postava z řecké mytologie, po které byl tento kontinent pojmenován. Nápis na hraně mince 2 €: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ* (Řecká republika).

1 €

50 centů

Na minci je zobrazen Eleftherios Venizelos (1864–1936), jedna z nejdůležitějších postav řecké politiky. Venizelos byl průkopníkem společenských reforem, známým diplomatem a hrál klíčovou roli v modernizaci řeckého státu a osvobození severního Řecka a Egejských ostrovů.

20 centů

Na minci ze zobrazen portrét Ioannise Capodistriase (1776–1831), významného národního a evropského politika a diplomata, který jako první stanul v čele Řecka (1830–1831) po válce za nezávislost (1821–1827)

10 centů

Na minci je vyobrazen Rigas Fereos (Velestinlis) (1757–98), který byl iniciátorem a hlavní postavou řeckého osvícenství. Prosazoval myšlenku osvobození Balkánu od nadvlády Osmanské říše.

5 centů

2 centy

1 cent

Na minci je zobrazen model aténské trirémy, největší válečné lodi z doby aténské demokracie (5. stol. př. n. l.). Po dalších 200 let neměla tato loď co do velikosti konkurenci.

Comments are closed.