Mincovny

Opolí (Opole, Oppeln)

Mincovna Opolí byla slezská mincovna, která ve 13. století razila brektáty. Kolem roku 1420 brektátové haléře.

Opole Brakteátový haléř (15. stol.), půl kříže a půl orlice:

brakteatovy-haler-15st.jpg

Ražby mincí z počátku 17 století jsou málo známé. Pod správou B. Zwirnera (minc. značka BZ) byla mincovna zmodernizována.

Opolí – Gabriel Bethlen 3 Krejcar 1622 BZ:

opoli-gabriel-bethlen-3krejcar1.jpg opoli-gabriel-bethlen-3krejcar2.jpg

V roce 1623 se mincovna v Opolí stala mincovnou vládní včele s mincmistrem Š. Frenzelem (1623 – 1625) – značka FS nebo SF. Probíhala zde ražba 24-krejcaru (1623) a v období mince dobrého zrna 24-krejcar, 10 dukát, tolar, ½ tolar, 3- krejcar, grešle. Během roku 1625 byla mincovna uzavřena.

1668 bylo znovu mincovna v Opolí otevřena Leopoldem I. Po přenesení vybavení ze zrušené mincovny v Kladsku (1666).
Mincmistrem se zde stal:
D. Ehinger (1668 – 73) – značku nepoužíval
F. I. Kürschenhofer (1673 – 85), – užíval značku FIK
M. M. Wackerl (1685 -99) – užíval značku MMV
F. Nowak (1699 – 1702) – užíval značku FN

Ražené mince v tomto období:
3-dukát (1700 – 01)
dukát (1699 – 1700)
1/6-dukát (1678)
tolar (1699 -1703)

Leopold I., Tolar 1703, minc. Opolí – Nowak:
leopolditolar-1703-opoli.jpg leopolditolar-1703-opoli2.jpg

½ tolar (1700 – 01)
6-krejcar (1675-79, 1681–83, 1685-86, 1688-90)
3-krejcar (1672-75, 1699-1704)

Leopold I., 3 Krejcar 1659 minc. Opolí – Werner:

3-krejcar-1659-opol-werner1.jpg 3-krejcar-1659-opol-werner2.jpg

Leopold I., 3 Krejcar 1675 minc. Opolí – Kürschenhofer:

3-krejcar-1675-opole1.jpg 3-krejcar-1675-opole2.jpg

krejcar (1695, 1697-1702)
½ krejcar (1674-79, 1681, 1684, 1686, 1689, 1691)
4 haléř (1695, 1699)
grešle (1668-74, 1679-84, 1686-98, 1703-04)

V roce 1704 byla mincovna v Opolí uzavřena a její vybavení přešlo do mincovny ve Vratislavi.

Comments are closed.