Euromince

Malta euromince

od 1. ledna 2008

2 €
Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je vyobrazen znak Maltézského řádu – kříž s osmi hroty, který začal být s Maltou spojován během vlády řádu v letech 1530–1798 a který bývá v současnosti označován jako maltézský kříž.

malta1_2euro.gif malta2_2euro.gif

1 €

malta1_1euro.gif malta2_1euro.gif

50 centů
Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je zobrazen státní znak Malty, tvořený heraldickým štítem, který znázorňuje maltskou státní vlajku. V horní části znaku je zděná koruna, která symbolizuje opevnění Malty a městský stát. Štít je na levé straně lemován ratolestí olivovníku a na pravé straně ratolestí palmy, které jsou v dolní části svázány stuhou s nápisem „Repubblika ta´ Malta“ (Republika Malta).

malta1_50cent.gif malta2_50cent.gif

20 centů

malta1_20cent.gif malta2_20cent.gif

10 centů

malta1_10cent.gif malta2_10cent.gif

5 centů
Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazen oltář v prehistorickém chrámovém areálu Mnajdra, který byl vybudován na mírném svahu v blízkosti moře kolem roku 3600 př. n. l.

malta1_5cent.gif malta2_5cent.gif

2 centy

malta1_2cent.gif malta2_2cent.gif

1 cent

malta1_1cent.gif malta2_1cent.gif

Comments are closed.