Články

Jan z Pernštejna a mincovnictví

Jan z Pernštejna (1475-1548) pocházel ze starobylého česko-moravského šlechtického rodu, vlastnící rozsáhlé majetky ve východních Čechách. Rodové jméno je odvozeno od sídla Perštejn a Helfštejn na Moravě.

Již od mládí vynikal vzděláním. V letech 1490 -93 studoval ve Vratislavi přírodní vědy a alchymii.

Rozvážným hospodařením rozhojnil již tak velký rodový majetek a stal se jedním z nejbohatších mužů v Čechách. Dokonce předstihl i jihočeské Rožmberky.

Diky velké císařské přízni císaře Ferdinanda I. dosáhl mnoha ocenění a vysokých zemských úřadů. V roce 1537 získal hrabství Kladsko a s nim i mincovní právo vázané na toto místo po pánech z Častolovic a Hardeku.

Jan z Pernštejna využil mincovního práva a začal razit vlastní mince. Dukát, 3-tolar, 2-tolar, tolar, 1/2tolar, 1/4 tolar, groše, haléře. Mince byly raženy především z prestižních důvodu a neměly prakticky žádný ekonomický dopad.

tolar Jan z Pernštejna 1542, Kladsko:

Všechny ražby Jana z Pernštejna jsou proto velmi vzácné a v některých případech i unikátní. Mezi dnešními sběrateli se tyto mince téměř nevyskytují. Setkáváme se s nimi jen ve velkých katalogizovaných sbírkách, např. ve sbírce Donebauera , Montenuovo, Bergera , Windischgrätze , Horského aj. Všechny tyto sbírky byly tvořeny v druhé polovině minulého století, kdy vzhledem k malému počtu sběratelů bylo snadnější mince získat. Dnes marně prohlížíme záplavu zahraničních aukčních katalogů z celého světa, u nich po Pernštejnech není ani památky. Sběratele bych chtěl upozornit, že zahraniční katalogy i příslušná literatura uvádí pernštejnské mince podle původu jako Hrabství kladské – Grafschaft Glatz, nebo jen Glatz. Jednotlivé kusy pernštejnských mincí byly jako reprezentační dary roztroušeny po celé Evropě a pokud se nedostaly do tavícího kelímku, setkáváme se s nimi většinou jen ve velkých státních sbírkách. Rod pernštejnský vymřel po meči v roce 1631.

groš Jana z Pernštejna:

dukát Jana z Pernštejna:

opis mince líc: IOHAN. BARO.A.BERNSTEIN.IN.HELF (Jan svobodný pán z Pernštejna na Helfštejně)
opis mince rub: MONE.AVRE.COMITAT.GLANCENS. (Mince zlatá Hrabství kladského)

haléř Jana z Pernštejna:

Comments are closed.