Zajímavosti

Hromadné mincovní nálezy z posledních let

Defurovy Lažany na Klatovsku
24. dubna 1999 našli dělníci při výkopových pracích v obci asi 800 stříbrných mincí různého původu, převážně z období husitských válek.

Tábor
Při rekonstrukci jednoho z měšťanských domů narazili 7. listopadu 2001 dělníci v jeho základech na poklad asi 4000 stříbrných grošů z konce 15. a počátku 16. století ukrytý ve dvou nádobách. Podle historiků byl majitelem této nezanedbatelné hotovosti zřejmě táborský konšel Mikuláš Vlaský ze Sionu, který v městské radě odpovídal za kontrolu trhů, vybírání poplatků a podobné ekonomické záležitosti. Je tedy možné, že se jedná o peníze, které si shánčlivý radní „ulil“ z městské pokladny do vlastní kapsy.

Táborský poklad:
depot.jpg

Staré Město u Bruntálu
V základech kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie našli v srpnu 2002 archeologové devět římských denárů ze 3. a 4. stol. n.l.

Mladoboleslavsko
Soubor 44 římských mincí objevili archeologové na podzim 2004 poblíž Mladé Boleslavi. Převážná část mincí pocházela ze 3. a 4. stol. n.l., zastoupeny byly i peníze starší.

Vídeň u Velkého Meziříčí
Při práci na zahrádce vykopali v říjnu 2004 manželé Ambrožovi nádobku s větším množstvím pražských grošů a drobných moravských mincí pocházejících z 15. století.

Praha
Začátkem června 2005 byl objeven mincovní depot při archeologickém výzkumu dvorku vnitrobloku domu čp. 33 ve Štěpánské ulici. Nacházel se pod podlahou domu, jehož vznik lze díky mincím datovat nejpozději do doby kolem poloviny 15. století. Poklad byl ukryt v keramickém tzv. loštickém poháru a tvoří ho zatím neznámý počet mincí (možná až 2500) – především tzv. kruhové peníze se lvem. Přesné složení nálezu bude známé po skončení konzervačních prací.

Praha
V dutině ve zdi presbytáře kostela sv. Vavřince v prostorách bývalého kláštera sv. Anny našli restaurátoři počátkem září 2005 celkem 17 stříbrných českých grošů. Byly zabalené do plátna a kůže, ovázané motouzem. Do zdiva je vložili pravděpodobně při stavbě kostela ve druhém či třetím desetiletí 14. století.

Některé další poklady
Zajímavé vyprávění na téma poklady ve formátu mp3 najdete zde. Vysíláno v Planetáriích č. 28-30/2005.

Poklady část 1.
Poklady část 2.
Poklady část 3.

Keltské mince
Hradiště u Stradonic (Berounsko)
2. srpna 1877 bylo na poli Vysoká mez nalezeno asi 700 zlatých statérů, uložených snad původně v koženém měšci. Zachováno bylo jen několik kusů, zbytek roztaven.

Antické mince
Libčeves u Bíliny
24. června 1908 byla při dobývání rašeliny na parcele pana Hauptvogela objevena nádobka se stříbrnými předměty a přibližně 100 – 200 republikových denárů z let 150 – 70 př.n.l.

Beroun
Kdesi u nového hřbitova bylo neznámo kdy nalezeno 1846 římských mincí z let 306 – 366 n.l.

Denárové období (10. – 12. století)
Praha
8. října 1894 našli při hloubení základů pro opěrnou zeď v Riegrových sadech kopáči poklad 3000 mincí, především českých denárů, ukrytých kolem roku 1050.

Chotějovice u Bíliny
Roku 1911 byla při bagrování v zahradě bývalého statku objevena nádobka plná českých denárů z 11.- 12. století. Mincí zakopaných po roce 1100 bylo několik tisíc; dělníci si rozebrali asi 400 kusů, zbytek je ztracen.

Mítkovský Mlýn u Chocně
V dubnu 1881 došlo při dobývání pařezů na stráni proti mlýnu na Tiché Orlici k nálezu nádobky s více jak 4200 převážně českých denárů, ukrytých kolem roku 1200.

poklady1111.jpg

Brakteátové období (13. století)
Strmilov na Jindřichohradecku
Při staré stezce z Kunžaku do Strmilova vyorali 7. října 1898 spolu s bramborami nádobu plnou peněz. Byly v ní 3 – 4 000 rakouských, bavorských a uherských denárů a 500 denárů moravských. Poklad byl ukryt někdy po roce 1230.

Libčany na Královéhradecku
V březnu 1845 došlo při kácení stromů na kopci Obeč k nálezu několika tisíc velkých českých a míšeňských brakteátů z první poloviny 13. století, ukrytých v nádobě.

Grošové období (1300 – 1547)

Třebeč u Trhových Svin
9. dubna 1927 se našel při kopání písku na zahradě čp. 34 džbánek se 4 000 pražských grošů a parvů, uložených po roce 1305.

Čáslav
V říjnu 1883 byl na dvoře domu dr. Jablonského (čp. 56) objeven hrnec s více než 22 kilogramy pražských grošů, z nichž byla vědecky popsána jen část – 2771 kusů. Mince byly uloženy kolem roku 1330.

Uherské Hradiště
Při opravě starého Kamereitova hotelu na Mariánském náměstí byl 13. září 1932 za komínem nalezen váček s 60 kopami českých, polských a míšeňských grošů. Jejich majitel je tam ukryl někdy před rokem 1400.

Loket
Kořeny hrušky, odkryté 22. května 1852 při zarovnávání cesty do Horního Slavkova, ukrývaly asi 8 000 českofalckých feniků, uložených počátkem 15. století.

Stojice u Přelouče
Při kopání základů na zahradě J. Nováka byla v roce 1881 objevena lidská kostra, uložená kolem roku 1419 společně s kusy bronzového jílce meče a několika sty pražských grošů.

Chvalkovice u Humpolce
V roce 1914 byly pod podlahou stavení kdysi zemanského statku nalezeny zbytky nádoby s 1249 mincemi. V téže obci odkopával roku 1932 rolník Č. Doubek za svým stavením mez a v průběhu měsíců dubna a května našel dvě další nádobky s mincemi. Ve všech třech případech se jednalo o české i cizí mince 14. – 15. století, které se v zemi ocitly po roce 1430.

Hradec Králové
Ve sklepě domu čp. 68 v Rokytanského ulici byly roku 1886 pod pekařskou pecí nalezeny tři nádoby a v nich 2500 mincí – převážně kruhové peníze se lvem. Poklad byl ukryt někdy kolem roku 1445.

Mělník
Výkop pro lednici u Výstavního domu odhalil v únoru 1946 celkem 3780 mincí ze 14. a 15. století, ukrytých původně v několika nádobách a 14 plátěných váčcích. Zakopány byly mezi lety 1485 – 1500.

Praha
27. července 1894 byla při bourání domu 407/I. v Rytířské ulici nalezena kovová schránka s pokličkou, na jejíž vnitřní straně je pravděpodobně negativní obraz ďábla. Schránka obsahovala 1183 pražských, asi 150 míšeňských a 200 saských grošů z konce 15. století.

Znojmo
V domě hodináře Macouna bylo 30. dubna 1936 nalezeno pod podlahou zazděných šest kožených a jeden plátěný pytlík asi s 2000 zlatých a stříbrných mincí z konce 15. století.

Chvalín u Roudnice nad Labem
Při orbě „sovětským kombajnem“ byla 7. listopadu 1950 nalezena nádobka plná grošů a drobných mincí – celkem jich bylo 4076. Ukryta byla někdy kolem roku 1547.

Tolarové období (1519 – 1900)

Hrochův Týnec u Chrudimi
Přibližně z roku 1882 pochází nález 15 000 stříbrných mincí, zabalených v plátně a uložených do země v hliněné nádobě někdy po roce 1570.

Kouřim
Na valu hradiště u sv. Vojtěcha poblíž mlýna Bukačov byl 26. listopadu 1935 při hledání hub nalezen hrnek s pokličkou, obsahující 2372 stříbrných mincí. Ukryt byl někdy po roce 1637.

Jindřichův Hradec
Když se 24. června 1835 pokládala podlaha ve františkánském klášteře, narazili Matyáš Rezek a Prokop Procházka v jedné cele na depot stříbrných mincí – bylo jich minimálně 1700 a pod podlahou se ocitly po roce 1642.

Tišnov
V říjnu 1830 byla na zahradě Jana Vosy na Humpolce spolu s bramborami vykopána železem okutá dřevěná schránka, obsahující 14 040 stříbrných mincí z dob třicetileté války.

Třešť
V listopadu 1915 vyorali rolníci na poli zvaném Na Klínárce dvě nádoby, obsahující 672 zlatých a 11 kg stříbrných mincí. Z pokladu, který byl zakopán po roce 1688, se dochovalo jen 409 zlatých mincí – ze stříbra nic.

Liberec
12. října 1830 byl v domě Josefa Neuhausera objeven úkryt, obsahující zlaté a stříbrné mince v celkové hodnotě 5204 zlatých a 42 krejcarů – šlo o zlaté dukáty a množství stříbrných mincí, ukrytých za sedmileté války 1756 – 1763.

Cheb
Pod střechou staré radnice nalezl na Štědrý den roku 1827 V. Mikšíček sáček, obsahující podle dobových zpráv 4761 blíže neurčených mincí tolarového období a navíc „2 ¾ libry“ zlomků.

Liberec
Když se 6. prosince 1912 bourala tzv. Ovčácká bouda, pod podlahou prvního patra byl nalezen sáček obsahující 3528 stříbrných mincí, uschovaných tam po roce 1848.

Zdroj Sberatel.net od uživatele Robbie

One Comment

  1. Pingback: Manželé ze vsi Vídeň u Velkého Meziříčí našli na zahradě poklad z 15. století - 123zpravy.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..