Štítek: Vilém z Rožmberka

Články

Vilém z Rožmberka – mincovnictví

Vilém z Rožmberka (1535-1592) patřil ve své době se svým bratrem Petrem Vokem (1539-1611) mezi nejbohatší a nejmocnější české šlechtice. Rožmberkové vlastnili přibližně 1/7 tehdejších Čech. Kromě toho statky ve Slezsku, v okolí Prahy, v Polabí a na Moravě. Jejich jihočeská doména zasahovala až do Horních Rakous. Vilém z Rožmberka pařil k představitelům tolerantních katolických pánů, kteří vlastní zájmy a […]