Štítek: Kruhový peníz

Mince

Středověké mince – stručný přehled

Groš: – podrobný přehled Pražských grošů najdete v kapitole Pražský groš. Pražský groš Václava II. (1278 – 1305): Groš (Gans) , Václav IV. (1383 – 1388), Lucembursko: Groš, Jošt (1388 – 1402), Lucembursko: Parvus, Václav II. (1278 – 1305): Půlgroš, Jan Lucemburský (1310-1346) minc. Kutná Hora: Půlgroš, Jan Lucemburský (1310-1346) minc. Kutná Hora: Esterlin pro Lucembursko, Václav I., kolem roku […]