Štítek: Kontramarky pražských grošů

Články

Kontramarky pražských grošů

Kontramarky jsou malé značky dodatečně vyražené do mince. Plnily nejrůznější funkci. Ať prodloužení platnosti mince, změnu velikosti nominálu, označení kvality mince. Z českých mincí byly pro svou nejvyšší kvalitu nejvíce kontramarkovány pražské groše Václava IV. U ostatních českých panovníků jsou kontramarky na groších velmi vzácné. V 15. století obíhaly pražské groše v některých německy mluvících zemích jako oblíbené berné mince. […]