Štítek: Jiří z Řasné

Mincovny

Jáchymov

Mincovna Jáchymov patřila mezi významné české mincovny. Její vznik je úzce spjat s objevem ložisek stříbra v krušnohoří kolem roku 1512. Roku 1520 získal Štěpán Šlik s bratry povolení k ražbě vlastních mincí. Tímto byla zahájena ražba slavného tolaru – šlikovský jáchymovský tolar. Štěpán Šlik a bratři, Tolar bez letopočtu., minc. Jáchymov – Weizelmann: Roku 1528 odejmul Ferdinand I. Šlikům […]