Štítek: Jiří z Poděbrad a mincovnictví

Články

Jiří z Poděbrad a mincovnictví

Jiří z Poděbrad (1458 – 1471) se od roku 1458 stal českým králem. Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že si česká kališnická šlechta přála zachovat dosud platné výdobytky husitské revoluce, to znamená především přijímání pod obojí. Proto musela postavit do svého čela postavit „husitského krále“ (toto označení nutno chápat jako král umírněných husitů). Jiříkova zvolení se ale nezúčastnili […]