Štítek: Fridricha Falckého

Zajímavosti

Nejdražší mince na české aukci

Doposud nejdražší vydražená mince na českém aukčním trhu je mimořádně vzácný zlatý sasky dvacetidukát kurfiřta Christiana II. z roku 1610. Mince byla vydražena 7. prosince 2013 aukční síní Aurea. Krásně zachovalá mince dosáhla ceny 6,5 mil. Kč. K minci je však nutno přičíst 17 % aukční poplatek a tak se cena vyšplhala na cenu 7,6 mil. Kč.   Dalších zajímavých […]

Mincovny

Jáchymov

Mincovna Jáchymov patřila mezi významné české mincovny. Její vznik je úzce spjat s objevem ložisek stříbra v krušnohoří kolem roku 1512. Roku 1520 získal Štěpán Šlik s bratry povolení k ražbě vlastních mincí. Tímto byla zahájena ražba slavného tolaru – šlikovský jáchymovský tolar. Štěpán Šlik a bratři, Tolar bez letopočtu., minc. Jáchymov – Weizelmann: Roku 1528 odejmul Ferdinand I. Šlikům […]