Štítek: Ferdinand II.

Články

Bankrot v roce 1623

Po porážce Českých stavů v roce 1620 dochází v českých zemích k razantním politickým a společenským změnám. Postupně jsou konfiskacemi majetku ožebračováni šlechtici a měšťané podporující stavovské povstání a Fridricha Falckého. Císař Ferdinanda II. výrazně posiluje svoji moc v Českých zemích za podpory katolické šlechty v čele s Karlem z Lichtenštejna.  Hlavním úkolem konfiskací je naplnit státní pokladnu trpící neustálým nedostatkem peněz. Začátkem roku 1622 vzniká v Čechách […]

Zajímavosti

Nejdražší mince na české aukci

Doposud nejdražší vydražená mince na českém aukčním trhu je mimořádně vzácný zlatý sasky dvacetidukát kurfiřta Christiana II. z roku 1610. Mince byla vydražena 7. prosince 2013 aukční síní Aurea. Krásně zachovalá mince dosáhla ceny 6,5 mil. Kč. K minci je však nutno přičíst 17 % aukční poplatek a tak se cena vyšplhala na cenu 7,6 mil. Kč.   Dalších zajímavých […]