Štítek: Cach

Mince do roku 1526

Břetislav I.

Přesné datum narození Břetislava I. není známo. Narodil se mezi lety 1002 až 1005. Zemřel 10. ledna 1055 na hradě Chrudim během tažení do Uher. Břetislav I. byl český kníže z rodu Přemyslovců. Byl nemanželským synem knížete Oldřicha, zplozený s vesnickou ženou Boženou. V roce 1019 byl Břetislav jmenován správcem Moravy. Po smrti svého otce Oldřicha v roce 1034 na […]