Štítek: Boleslav I.

Články

Velká Morava až po ražbu první české mince

Ražba vlastních minci v období Velké Moravy (833 – 907 n.l.) neprobíhala. Většina obchodu se uskutečňovala jako naturální směnný obchod nebo se vyžívaly mince z drahých kovů pocházející ze západní Evropy a Byzance (byzantské zlaté mince – Solidy a západoevropské stříbrné denáry francké) Francká říše Charles II. le Chauve (840-877) denár: Byzanc Theophilus, Michal a Constantinus (830 – 831) solidus: […]