Štítek: 1622

Články

Bankrot v roce 1623

Po porážce Českých stavů v roce 1620 dochází v českých zemích k razantním politickým a společenským změnám. Postupně jsou konfiskacemi majetku ožebračováni šlechtici a měšťané podporující stavovské povstání a Fridricha Falckého. Císař Ferdinanda II. výrazně posiluje svoji moc v Českých zemích za podpory katolické šlechty v čele s Karlem z Lichtenštejna.  Hlavním úkolem konfiskací je naplnit státní pokladnu trpící neustálým nedostatkem peněz. Začátkem roku 1622 vzniká v Čechách […]