Mince do roku 1526

Mince do roku 1526

Emma

Kněžna Emma se narodila okolo roku 948 a zemřela 2. 11. 1006. Původ kněžny není do dnešních dnů objasněn. Spekuluje se o dvou možnostech. První možností je, že kněžna Emma byla původně italská princezna a druhou možností je, že se jednalo o západofranskou královnu. V letech 989 – 999. se stala Českou kněžnou a druhou nebo třetí manželkou Boleslava II. […]

Mince do roku 1526

Břetislav I.

Přesné datum narození Břetislava I. není známo. Narodil se mezi lety 1002 až 1005. Zemřel 10. ledna 1055 na hradě Chrudim během tažení do Uher. Břetislav I. byl český kníže z rodu Přemyslovců. Byl nemanželským synem knížete Oldřicha, zplozený s vesnickou ženou Boženou. V roce 1019 byl Břetislav jmenován správcem Moravy. Po smrti svého otce Oldřicha v roce 1034 na […]

Mince do roku 1526

Parvus

Parvus je drobná stříbrná ražená od roku 1300 v mincovně v Kutné Hoře. Pražský groš = 12 parvů. Průměr mince: 15 -16 mm Hmotnost: 0,48 – 0,54 g Ryzost: v počátcích ražby 544/1000 s potupným poklesem ryzosti až na 375/1000 Roku 1384 byla ražba parvů v Čechách ukončena a nahrazena drobnou mincí peníz a haléř. V Uhrách je parvus ražen […]

Mince do roku 1526

Florén

Jedná se o první zlatou minci raženou ve středověku v Čechách. Jan Lucemburský začal razit florén v pražské mincovně od roku 1325. Pro svoji vysokou kvalitu se florény ztrácely z oběhu, ať už že jsou taveny, nebo unikaly do zahraničí či jsou ukrývány. Jan Lucemburký – florén: Za vlády Karla IV. v letech 1346-53 byla mince ražena v Pražské mincovně. […]