Autor: admin

Články

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

1583 narozen v Heřmanicích u Jaroměře na malém panství Viléma z Valdštejna a Markéty rozené Smiřické. 1609 – žení se s bohatou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeka (1582-1614). Povstání českých stavů proti Habsburkům a současně začátek třicetileté války (1618) jej zastihují jako bohatého moravského šlechtice, pečujícího o rozkvět rozsáhlých panství na Valašsku. 1622 skupuje jako konfiskát frýdlantské a liberecké panství, […]

Mincovny

Cheb – Eger

Mincovna Cheb byla založena okolo roku 1180 a dokonce 13. století zde jsou raženy široké polobrakteátové feniky napodobující jihoněmecké ražby. Fenik b.l. (1220 – 1300) – cheb mestská razba: Po obsazení Chebska Přemyslem Otakarem II. roku 1226 byla ukončena ražba brakteátových feniků a je zahájena ražba dvoustranných peněz. V 80. letech 13.století se předpokládá další mincovní reforma, která přizpůsobila dosavadní […]

Mince

Krejcar

Vznik mince krejcar (kreutzer) sahá do časů Meinharda II. v Tyrolech, kde byla ražena po roce 1271 drobná stříbrná mince – zwanziger – vigintiarus – grossus tirolinus. Na mincích byl ražen obraz orlice a dvojitého kříže. Díky tomuto obrazci kříže získal postupem času jméno Kreutzer nebo – li krejcar. Od roku 1561 za vlády Ferdinanda I. jsou poprvé raženy krejcary […]

Euromince

Slovinsko euromince

– od 1. ledna 2007 2€ Mince nese portrét básníka France Prešerena a podél okraje nápis SLOVENIJA. 1€ Na minci je vyobrazen Primož Trubar. 50 centů Mince zobrazuje horu Triglav. 20 centů 10 centů Mince připomíná neuskutečněný projekt budovy slovinského parlamentu od architekta Josipa Plečnika. 5 centů 2 centy 1 cent

Euromince

Portugalsko euromince

Autorem vítězných návrhů Vítor Manuel Fernandes dos Santos. 2 € Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € jsou v kruhu z evropských hvězd zobrazeny portugalské hrady a erby. Uprostřed mince je královská pečeť z roku 1144. Motiv na hraně mince 2 €: pět erbů a sedm hradů rovnoměrně rozmístěných po celém obvodu. 1 € 50 centů Motivem na […]

Mincovny

Břeh (Brzeg, Brieg)

Mincovna Břeh byla slezská knížecí mincovna pro Lehnicko-Břežsko. V období knížete Boleslava zde jsou raženy kvartníky. Knížata Jindřich VIII. (1362-97) a Ludvík II. (1399-1436) zde razili haléře. Jan Kristián zde razil v letech 1621 -22: 3-haléře, 3-krejcar, 24-krejcar Jiří III., Ludvik IV. a Kristián zde razili v letech 1651-62: krejcar, 3-krejcar, ¼-tolar, ½ tolar, tolar, ½ dukát, dukát, 2-dukát, 3-dukát […]

Mince do roku 1526

Florén

Jedná se o první zlatou minci raženou ve středověku v Čechách. Jan Lucemburský začal razit florén v pražské mincovně od roku 1325. Pro svoji vysokou kvalitu se florény ztrácely z oběhu, ať už že jsou taveny, nebo unikaly do zahraničí či jsou ukrývány. Jan Lucemburký – florén: Za vlády Karla IV. v letech 1346-53 byla mince ražena v Pražské mincovně. […]

Mincovny

Jičín

Mincovna Jičín byla zřízena jako vévodská Albrechtem z Valdštejna. V činosti byla v letech 1626 – 34. Jako mincmistři zde působili: J. Reick (1626-30) Přechodně M. Miller (1629) – minc. značka M Přechodně J. Peckstein (1630) Š. Steinmüller (1630-34) Ražené mince: 10-dukáty 5-dukáty 2-dukáty dukáty Albrecht z Valdštejna Dukát 1631, minc. Jičín – Steinmüller: 2-tolary tolary Albrecht z Valdštejna Tolar […]

Mincovny

Opolí (Opole, Oppeln)

Mincovna Opolí byla slezská mincovna, která ve 13. století razila brektáty. Kolem roku 1420 brektátové haléře. Opole Brakteátový haléř (15. stol.), půl kříže a půl orlice: Ražby mincí z počátku 17 století jsou málo známé. Pod správou B. Zwirnera (minc. značka BZ) byla mincovna zmodernizována. Opolí – Gabriel Bethlen 3 Krejcar 1622 BZ: V roce 1623 se mincovna v Opolí […]