Vladivoj

Datum narození knížete Vladivoje není známo. Pravděpodobně byl synem Dobravky Přemyslovny a polského knížete Měška. Po útěku Boleslava III. v roce 1002 do Polska, je dosazen Boleslavem Chrabrým na český knížecí stolec Vladivoj. Jednalo se alespoň dle dobových zpráv o notorického alkoholika a v roce 1003 se upil k smrti. Po smrti Vladivoje na český knížecí trůn usedá na krátkou dobu kníže Jaromír.

Denáry Vladivoje jsou mimořádně vzácné. Tyto mince mají menší průměr a na střížku rubu i líce mají kříž (vzácně trojlist). Mince byly raženy v mincovně Praha. Větší nález denáru Vladivoje pochází z Chodovlic z roku 1928. Občas jsou proto tyto denáry označovány jako chodovlické typy.

Denár Vladivoj, kříž/kříž, Cach 216

Denár Vladivoj, kříž/kříž, Cach 218

Denár Vladivoj, kříž/kříž – mincmistr Mizleta, Cach 217

Denár Vladivoj, kříž/kříž – mincmistr Nacub, Cach 219

Denár Vladivoj, kříž/kříž – mincmistr Nacub, Cach 220

Denár Vladivoj, kříž/trojramenný kříž, Cach 221

2 komentáře

    Leave a Comment