Čistění mince v konzervátorské dílně

Povedené video konzervátorky Aleny Komendové z čištění měděného půlkrejcaru Františka II. (1792-1835) z kremnické mincovny.

Leave a Comment