Category: Mincovny

Český Krumlov

Český Krumlov

Z činnosti mincovny v Českém Krumlově jsou první doložené ražby z dob Oldřicha II. z Rožmberka. (1403-62). Ražena zde byla drobná stříbrná mince na základě povolení z roku 1422 po celou dobu husitských válek. Další aktivity mincovnictví v Českém Krumlově spadají až do období Ferdinanda II. (1619-37), kdy povolení k ražbě mincí obdržel rod Eggenbergů. Byla zde zřízena v roce […]

Read more ›
Kutná Hora

Kutná Hora

Povrchové výhozy stříbrných rudních žil v Kutné Hoře byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci. Na svém hradišti Malíně (dnes součást Kutné Hory) razili v letech 985 – 995 z tohoto stříbra mince – denáry, které poznáme podle opisu “MALIN CIVITAS”. Další období dolování stříbra sahá do dob založení cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory roku 1142. […]

Read more ›
České Budějovice

České Budějovice

Činnost mincovny České Budějovice sahá dle doložených pramenů do doby 13. století, kdy zde byly raženy některé typy brakteátů. Další období ražby mincí spadá do roku 1470, kdy se Budějovice dostali na čas do moci krále Matyáše Korvína. Ražby z tohoto období nejsou spolehlivě určeny. Peníz – Matyáš Korvín (1471 – 1490). České Budějovice: Největší rozkvět mincovny nastává v letech […]

Read more ›