Category: Mincovny

Slavníkovské mincovnictví

Slavníkovské mincovnictví

Kolem mincovnictví Slavníkovců panují stálé dohady. Z tohoto období máme jen velmi malé množství informací ať již mincovních nálezů, písemných zpráv o způsobu tehdejšího života a mincovnictví. Předpokládá se, že slavníkovské mincovnictví bylo započato kolem roku 981 nástupem Soběslava na trůn a bylo ukončeno vyvražděním Slavníkovců roku 995. Pravděpodobně ražba mincí probíhala v mincovně Malín u Kutné Hory a ke […]

Read more ›
Kladská mincovna za vlády Leopolda I.

Kladská mincovna za vlády Leopolda I.

Leopold I. (1640-1705) byl v letech 1658–1705 císař Svaté říše římské národa německého a v letech 1657–1705 český a uherský král. Za vlády Leopolda I. razila kladská mincovna pouze ve dvou krátkých intervalech a mince z této doby jsou poměrně vzácné. Mincování probíhalo v letech 1659-1660 pod správou mincmistra G. Wernera (značka GW). Byly zde raženy velice nevzhledné 3 a […]

Read more ›
Značky mincoven za vlády Františka Josefa I. (1848-1916)

Značky mincoven za vlády Františka Josefa I. (1848-1916)

Seznam mincoven za vlády Františka Josefa I. (1848-1916) a jejich značky : A – Vídeň (Wien) – od r.1872 bez značky 2 Florin (2 zlatník) Františka Josefa I., rok 1867 B – Kremnica 4 Krejcary Františka Josefa I., rok 1864 (mincovna B vyraženo 6 800 000 ks) K.B. – Kremnica od r.1868 4 Zlatník 1880 KB, Františka Josefa I., RR […]

Read more ›