Category: Články

Jaký je rozdíl mezi mincemi a pamětními medailemi?

Jaký je rozdíl mezi mincemi a pamětními medailemi?

Mince a medaile nejsou jedno a to samé. Než je začnete sbírat, rozmyslete si, jestli je chcete využít jako uchovatele hodnoty nebo chcete spíš vytvářet tematické sbírky. Oba tyto sběratelské předměty totiž mohou sloužit rozdílným účelům. Co jsou mince? Pod termínem mince rozumíme oficiální platidlo dané země. Ať už se jedná o pamětní nebo klasické oběžné mince, obě mají na […]

Read more ›
Ukradená mince – Guldiner vratislavského arcibiskupa Jana V. Thurza

Ukradená mince – Guldiner vratislavského arcibiskupa Jana V. Thurza

Vážení, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při hledání ztracené vzácné mince. Jde o guldiner Jana V. Thurza z roku 1508 patřící Arcibiskupství olomouckému. Mince je součástí sbírky Arcidiecézního muzea v Kroměříži a byla zapůjčena v minulém roce do Opavy na výstavu Slezského zemského muzea. Bohužel v posledních týdnech došlo ke ztrátě či odcizení uvedené mince a Slezské […]

Read more ›
Bankrot v roce 1623

Bankrot v roce 1623

Po porážce Českých stavů v roce 1620 dochází v českých zemích k razantním politickým a společenským změnám. Postupně jsou konfiskacemi majetku ožebračováni šlechtici a měšťané podporující stavovské povstání a Fridricha Falckého. Císař Ferdinanda II. výrazně posiluje svoji moc v Českých zemích za podpory katolické šlechty v čele s Karlem z Lichtenštejna.  Hlavním úkolem konfiskací je naplnit státní pokladnu trpící neustálým nedostatkem peněz. Začátkem roku 1622 vzniká v Čechách […]

Read more ›